Příklady užití plnospektrálního osvětlení

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

ŠKOLY

Norma předepisuje světlo s Ra≥ 90 pro učebny výtvarné výchovy v uměleckých školách. Jak zjistil John Ott, žáci se v plnospektrálním světle lépe soustředí a vydrží déle bdělí. Lepší vnímání a rozlišování barev činí výuku pestřejší a zajímavější a tím pádem i účinnější. Chladný odstín světla dává pocit denního osvětlení.

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

ŠKOLKY

Podle výzkumů Johna Otta jsou děti ve školkách s plnospektrálním světlem klidnější a vydrží se déle věnovat jedné činnosti, a to včetně dětí hyperaktivních a neposedných. Sytější barvy také děti více zaujmou.

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

DOMÁCNOSTI

Výzkumy z celého světa, naše vlastní výzkumy i dlouhodobé zkušenosti našich zákazníků potvrzují aktivující účinek plnospektrálního světla na lidské biorytmy. Tyto přirozené denní cykly můžeme správným načasováním plnospektrálního světla podpořit, ale nevhodným také narušit. Plnospektrální světlo nám ráno usnadní vstávání a do nového dne pak vykročíme více probuzení. Během dne nás udržuje aktivní a bdělé. Večer je naopak vhodné asi 60 minut před ulehnutím toto aktivující světlo zhasnout a svítit jen tlumeným teplým světlem, které na nás působí podobně jako západ slunce: naladí naše rytmy na odpočinek, regeneraci a spánek.

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

ZDRAVOTNICTVÍ – VYŠETŘOVNY A OPERAČNÍ SÁLY

Norma předepisuje světlo s Ra≥ 90 pro vyšetřovny, operační sály a další zdravotnické prostory. Diagnostika některých nemocí a stavů závisí na schopnosti zdravotnického personálu rozlišit barvy, například žlutou u žloutenky, chybějící červenou při hypoxii a podobně. Ve světle běžných zářivek nemusí být tento odstín vůbec patrný. Plnospektrální světlo požadavky na rozlišování barev splňuje.

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

ZDRAVOTNICTVÍ – OSTATNÍ PROSTORY

Probíhající výzkumy ukazují, že se kardiaci cítí mnohem lépe, rychleji se uzdravují a lépe spí, pokud jsou během dne na pokoji vystaveni světlu intenzity vyšší, než je běžné. Nejvíce se osvědčilo světlo s velkým podílem modré složky, velmi podobné dennímu a plnospektrálnímu světlu. Výzkumy prof. Hollwicha a dr. Wurtmana ukázaly pokles stresového hormonu u pacientů po instalaci plnospektrálního osvětlení také v čekárnách.

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

DOMOVY SENIORŮ

Podle nedávných výzkumů je možné zlepšit kvalitu života seniorů a zároveň snížit náklady na léky na spaní i na noční péči, jsou-li senioři přes den vystaveni intenzivnějšímu světlu s výrazným podílem modré složky, jako má plnospektrální světlo. Během dne jsou čilejší a samostatnější, snáze se zabaví, činností se unaví a v noci lépe spí.

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

PRACOVIŠTĚ KONTROLY

Činnosti jako kontrola shody barev při vícebarevném tisku, kontrola odstínů při průmyslovém lakování nebo hodnocení barev různých materiálů či chemických indikátorů jsou do značné míry závislé na správném rozlišování barev. Ideální je pochopitelně sluneční světlo, které ovšem není vždy k dispozici. Zde norma předepisuje umělé světlo s věrným podáním barev, jakou nabízejí i plnospektrální světelné zdroje.

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

VÝTVARNÍCI A RESTAURÁTOŘI

Pro posuzování shody barev je ideální sluneční světlo, které však není vždy dostupné. Při použití běžného umělého světla může snadno dojít k metamerii, tj. jevu, kdy se dvě barvy jeví jako stejné, ale při osvětlení např. slunečním světlem je pozorovatelný jejich rozdíl. Plnospektrální světlo je pro tento účel velmi vhodné.

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

NOČNÍ PROVOZY

Při práci v noci je důležité, aby si pracovníci udržovali bdělost během celé směny. Bohatá modrá složka plnospektrálního světla aktivuje nervovou soustavu a tím udržuje člověka v bdělosti. Po instalaci silnějšího osvětlení chladného tónu lze pozorovat snížení chybovosti práce, snížení nehodovosti a absencí a nárůst pracovní výkonnosti i v denních hodinách. Plnospektrální světlo navíc poskytuje lepší vnímání barev.

Příklady užití plnospektrálního osvětlení

STOMATOLOGICKÉ ORDINACE A LABORATOŘE

Norma předepisuje světlo s Ra ≥ 90 pro stomatologické ordinace. Pro stomatologické laboratoře navíc požaduje Tcp ≥ 6000 K. Při diagnostice potřebuje stomatolog rozlišovat nejen barvy tkání, tekutin a zubů, ale i barvy různých indikátorů a pomocných materiálů. Při výběru zubních náhrad je třeba stanovit odstín tak, aby byl ve shodě se sousedními zuby na denním světle. Při posuzování pod umělým světlem se toto osvětlení musí dennímu co nejvíce podobat, aby výsledek splňoval očekávání pacienta.